laptop frame

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ

Ποιοι έχουν δικαίωμα να εγγραφούν στα Μητρώα του Συμβουλίου:

Κάθε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Νοσηλευτών αν:

 1. Έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του.
 2. Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο – πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους.
 3. Είναι κάτοχος διπλώματος νοσηλευτικής που χορηγείται από τη Νοσηλευτική Σχολή του Υπουργείου Υγείας ή από το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου ή από πανεπιστήμια, των οποίων το πρόγραμμα σπουδών εγκρίνεται από το Συμβούλιο ή είναι κάτοχος ενός από τα διπλώματα, πιστοποιητικά ή άλλους τίτλους που αναφέρονται στο Παράρτημα II ή είναι κάτοχος διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου νοσηλευτικής που δεν αναφέρεται στο Παράρτημα II αλλά είναι σύμφωνο με τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος III, αναγνωρίζεται από το ΚΥΣΑΤΣ και εγκρίνεται από το Συμβούλιο ή καλύπτεται από τις πρόνοιες του άρθρου 8Α.
 4. Είναι πρόσωπο καλού χαρακτήρα. (Προς απόδειξη τούτου προσκομίζει πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου ή, στην περίπτωση υπηκόου άλλου κράτους μέλους, αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ή βεβαίωση ή άλλο ισότιμο έγγραφο του κράτους καταγωγής ή προέλευσης του, νοουμένου ότι δεν έχουν παρέλθει τρεις μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους).
Ποιοι δεν δικαιούνται να εγγραφούν:

Όποιος δεν πληροί τα πιο πάνω

Ποιοι δικαιούνται να εγγραφούν από τρίτες χώρες και τι πρέπει να επισυνάψουν:

Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (β) του εδαφίου (1), το Συμβούλιο δύναται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να επιτρέψει την εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών, κάθε προσώπου το οποίο, αν και δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο ή υπήκοος άλλου κράτους μέλους, πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο εδάφιο (1), για όση περίοδο καθορίσει το Συμβούλιο.

(7) Για την εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών υπηκόου κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη τυχόν αναγνώριση του εν λόγω διπλώματος, πιστοποιητικού ή άλλου τίτλου από άλλο κράτος μέλος καθώς και την εκπαίδευση και/ή την επαγγελματική πείρα που απέκτησε ο ενδιαφερόμενος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

(7Α) Για την εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών πολίτη κράτους μέλους που κατέχει δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο που αποκτήθηκε σε τρίτη χώρα, το Συμβούλιο αναγνωρίζει το εν λόγω δίπλωμα, πιστοποιητικό ή άλλο τίτλο, εφόσον ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τριετή επαγγελματική πείρα, στο έδαφος του κράτους, το οποίο αναγνώρισε τον εν λόγω τίτλο και εφόσον η επαγγελματική αυτή πείρα πιστοποιείται από το εν λόγω κράτος μέλος. Θα πρέπει να προσκομίσουν το αναλυτικό πρόγραμμα του εκπαιδευτικού προγράμματος θεωρίας και πρακτικής άσκησης.

Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος

Κανένα πρόσωπο δεν μπορεί να ασκεί τη νοσηλευτική ή μαιευτική εκτός εάν είναι:

 • Εγγεγραμμένος νοσηλευτής και ασκεί την κατηγορία της νοσηλευτικής η οποία αναφέρεται στο μέρος του Μητρώου στο οποίο είναι εγγεγραμμένος ή εγγεγραμμένη μαία, αναλόγως της περίπτωσης, και είναι εφοδιασμένος με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σε ισχύ, ή
 • Φοιτητής Νοσηλευτικής ή φοιτητής Μαιευτικής, εφόσον ασκεί τη νοσηλευτική ή τη μαιευτική, αναλόγως της περίπτωσης, υπό την επίβλεψη εγγεγραμμένου νοσηλευτή, ή εγγεγραμμένης μαίας, αντίστοιχα, σύμφωνα και κατά την εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων της σχολής στην οποία φοιτά.

 

Η Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (ΑΑΕ) ανανεώνεται κάθε τέσσερα (4) χρόνια επισυνάπτοντας στο Συμβούλιο το σχετικό έντυπα με τα ανάλογα πιστοποιητικά έγγραφα.

Γνώση Ελληνικής Γλώσσας

Για την άσκηση της νοσηλευτικής ή μαιευτικής στη Κυπριακή Δημοκρατία είναι απαραίτητη η στοιχειώδης γνώση της ελληνικής γλώσσας.

Το Συμβούλιο διενεργεί προσωπικές συνεντεύξεις για διαπίστωση του βαθμού γνώσης της ελληνικής γλώσσας:

 • Η αξιολόγηση γίνεται σε συνεργασία μεταξύ του Συμβουλίου Νοσηλευτικής και Μαιευτικής και του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας (ΣΕΓ) του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ).
 • Οι ενδιαφερόμενοι Νοσηλευτές και Μαίες που επιθυμούν να αποκτήσουν Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος (ΑΑΕ), εκ των οποίων η ελληνική γλώσσα δεν είναι η μητρική – έστω και αν μιλάνε την ελληνική. Το επίπεδο αξιολόγησης είναι Ελληνική γλώσσας επιπέδου Α2.

* Κατά τη διαδικασία της εγγραφής στο Μητρώο και έκδοσης Άδειας Άσκησης του Επαγγέλματος αλλά και της φύλαξης των δεδομένων, τηρούνται οι πρόνοιες του περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων έναντι της επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018, Ν. 125 (Ι )2018.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΑΑΕ)

Τι πρέπει να γνωρίζω για την ανανέωση ΑΑΕ:

Η Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος (ΑΑΕ), ανανεώνεται ανα τετραετία και αποτελεί προσωπική υποχρέωση του κάθε επαγγελματία.

Για την ανανέωση ΑΑΕ, απαραίτητη είναι η αποστολή προς την Γραμματεία του Συμβουλίου, ολοκληρωμένου του αιτήματος μαζί με τα απαιτούμενα τεκμήρια, τα οποία είναι:

 1. Πλήρως συμπληρωμένο αίτημα
 2. Προηγούμενο Αντίγραφο Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος
 3. Πιστοποιητικά Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – βάση των Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων 34/2012
 4. Αυθεντική Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος η οποία να αναφέρει ότι βρίσκονται στη θέση “Νοσηλευτή / Μαίας” για την τετραετία
 5. Απόδειξη πληρωμής
 6. Απόδειξη Παράδοσης – Παραλαβής

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΠΥΕΚ)

Τι πρέπει να γνωρίζω για το ΠΥΕΚ:

Είναι η επικύρωση εγγραφής στο Μητρώο της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εκδίδεται για άτομα που επιθυμούν να εγγραφούν ή/και να αναγνωριστεί η εγγραφή τους σε άλλο Κράτος – Μέλος.

Χρησιμοποιείται απο όλους τους εγγεγραμμένους Νοσηλευτές / Μαίες:

 • Που κατέχουν Εγγραφή στο Μητρώο και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
 •  Άτομα που κατέχουν Μόνο Εγγραφή.