ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΛΩΝ

Η καταβολή των τελών πραγματοποιείται στη Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία ΛΤΔ με έμβασμα έναντι Τρίτου αφού επιλέξετε τον αντίστοιχο λογαριασμό:
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρ. Λογαριασμού Τέλη Αριθμός ΙΒΑΝ για κατάθεση εκτός Κύπρου
Αίτηση για Εγγραφή στο Μητρώο Νοσηλευτών ή στο Μητρώο Μαιών 357005-902-997 € 35 CY31 0020 0195 0000+
Αίτηση για επανεξέταση εγγραφής στο Μητρώο Νοσηλευτών ή στο Μητρώο Μαιών 357005-903-896 € 35 CY08 0020 0195 0000+

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΑΣ:

  1. Αριθμός Ταυτότητας αιτητή
  2. Επίθετο και όνομα
ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Αρ. Λογαριασμού Τέλη Αριθμός ΙΒΑΝ για κατάθεση εκτός Κύπρου
Έκδοση πιστοποιητικών εγγραφής και άδειας άσκησης επαγγέλματος 357005-904-167 € 35 CY63 0020 0195 0000+
Ανανέωση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος 357004-711-330 € 40 CY43 0020 0195 0000+
Επανέκδοση Απολεσθέντων Πιστοποιητικών 357005-904-310 € 40 CY82 0020 0195 0000+
Έκδοση Πιστοποιητικών Υφιστάμενης Επαγγελματικής Κατάστασης ή συμπλήρωση επισυναπτόμενων εντύπων για εγγραφή σε άλλες χώρες 357005-904-426 € 40 CY54 0020 0195 0000+

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΑΣ:

  1. Αριθμός Ταυτότητας αιτητή
  2. Επίθετο και όνομα