ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΙΩΝ ΑΠΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΕ 2022/554, Η ΟΠΟΙΑ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΚΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ

Το Υπουργείο Υγείας επιθυμεί να γνωστοποιήσει ότι βάσει της Σύστασης ΕΕ 2022/554, η οποία αφορά την αναγνώριση προσόντων ατόμων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ουκρανία λόγω του πολέμου, δίνεται η δυνατότητα στους Ουκρανούς Νοσηλευτές και Μαίες, που αιτούνται ασύλου στην Κυπριακή Δημοκρατία, να απευθυνθούν για εγγραφή στα Μητρώα Νοσηλευτών και Μαιών στο κατά Νόμο αρμόδιο Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου (ΣΝΜ).

Διευκρινίζεται ότι για σκοπούς της διαδικασίας αναγνώρισης προσόντων ατόμων απαραίτητη προϋπόθεση, οι αιτούντες να κατέχουν Άδεια Προσωρινής Προστασίας, η οποία έχει ισχύ ενός (1) έτους, με περιθώριο εξαμήνων ανανεώσεων.

Σημειώνεται ότι η Αρμόδια Αρχή (ΣΝΜ) ακολουθώντας τις συστάσεις για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για διευκόλυνση των διαδικασιών, στο πλαίσιο της ισχύουσας Νομοθεσίας και της Οδηγίας 2005/36 και 2013/55 με στόχο τη διατήρηση των επιπέδων νοσηλευτικής και μαιευτικής της δημόσιας ασφάλειας.

Συγκεκριμένα από τις οδηγίες της ΕΕ, μπορούν να υιοθετηθούν αυτές που αφορούν:

  • Δωρεάν εκμάθησης ελληνικής γλώσσας (Απόφαση Κέντρου Γλωσσών Πανεπιστημίου Κύπρου).
  • Προώθηση ευέλικτων διαδικασιών αξιολόγησης και αναγνώρισης σε συνεργασία με άλλες Αρμόδιες Αρχές.
  • Χρήση «Κόμβου Πόρων» που δημιουργήθηκε για τα ουκρανικά επαγγελματικά προσόντα (για σκοπούς επαλήθευσης) και αποδοχή τεκμηρίων σε μορφή αντιγράφων.
  • Μείωση ή εξάλειψη του κόστους για τα αιτούμενα τέλη εγγραφής.
  • Αναγνώριση από ένα Κράτος Μέλος να γίνεται δεκτή και στα άλλα Κράτη Μέλη.
  • Δωρεάν προώθηση «πρακτικής άσκησης» και εργασία υπό επιτήρηση.

Για περαιτέρω πληροφορίες ή και διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου στο Υπουργείο Υγείας. (Ισόγειο, Γραφείο 002)

Τηλέφωνα: +357 22605455 / +357 22605477

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: cyprusnmc@moh.gov.cy / nmccyprus@gmail.com