ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ (ΑΑΕ)

Το Συμβούλιο Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Κύπρου, υπενθυμίζει στους Νοσηλευτές και τις Μαίες, που εργάζονται στη Κυπριακή Δημοκρατία για ανανέωση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματός (ΑΑΕ) τους. Παρακαλούμε όπως η προσκόμιση των αιτημάτων υλοποιηθεί τουλάχιστον τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία λήξης της ΑΑΕ.

Η έγκαιρη ανανέωση της ΑΑΕ, αποτελεί ευθύνη του κάθε επαγγελματία Νοσηλευτή/ Μαίας. Επισημαίνεται ότι βάσει των Κανονιστικών Διοικητικών Πράξεων (ΚΔΠ) 34/2012 και του Άρθρου 7 (1) (α) του περί Νοσηλευτικής και Μαιευτικής Νόμου 214 /1988 – 2020, η άσκηση Νοσηλευτικής και Μαιευτικής χωρίς ΑΑΕ σε ισχύ αποτελεί ποινικό αδίκημα.

Τέλος, ενημερώνουμε ότι για σκοπούς διασφάλισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, η ΑΑΕ αποστέλνεται στον καθένα ξεχωριστά και προσωπικά σε κλειστό φάκελο του Συμβουλίου, μέσω AKIS EXPRESS. Παρακαλούμε θερμά όπως ανταποκρίνεστε στο κάλεσμα της AKIS EXPRESS για να παρευρεθείτε στα κατά τόπους γραφεία τους για παραλαβή της ΑΑΕ σας προσωπικά.

10/02/23